Down Sendromuna Sahip Genç Erişkinlerin Toplumsal Hayata Katılım Örnekleri

Giriş

“Celebrating Success (Başarıyı Kutlamak)” adlı kitapçık serisinde, Down sendromuna sahip genç erişkinlerin, FE (ileri eğitim) kolejlerindeki ve istihdam sürecindeki tecrübelerine dair örnekler verilmektedir. Öğrencilerin, öğretmenlerin, öğretmen asistanlarının ve ebeveynlerin ifadeleri, iyi bir pratiğin, yalnızca Down sendromuna sahip bir genç erişkinin topluma katılımın sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda tüm toplum üzerinde olumlu bir etki yarattığını göstermektedir.

 

1981 tarihli Eğitim Kanunu’ndan beri, birbirini izleyen ebeveynlerin, çocuklarını semtlerindeki okul ve kolejlere göndermeleriyle, yaklaşık 20 yılda bu uygulama ilkokul çağındaki çocukların yüzde 80’ine  yakınına ulaşmış ve sıradan bir hal almıştır. Pek çok ebeveyn ve çocuğun, okul hayatları boyunca katılımcı bir eğitim alma beklentisi sürmektedir. Giderek artan bir şekilde orta öğretim okulları, ileri öğretim (FE) kolejleri ve iş verenler, her kabiliyetten kişilerin katılımını temin etmek amacıyla gerekli düzenlemelerin nasıl yapılacağını öğrenmektedir. Bu gibi eğitim kurumları, benzer şekilde, son 25 yıldır aynı yolda giderek kendilerini daha çok geliştirmektedir.

 

Bazı öğretmenlerin, hala Down sendromuna sahip genç erişkinlerin derslerine dahil edilmesine şüpheyle yaklaşmasına rağmen, hemen hemen tüm öğretmenler, Down sendromuna sahip bireylerin ihtiyaçlarını anlayacak ve karşılayacak gerekli becerileri edinmiş durumdadır. Kitapçığa konu Durum Çalışmaları, DSA (Down Sendromu Derneği) İleri Eğitim Destek Paketi’nde yer alan yönergeler uygulamaya konulduğunda nasıl karşılıklar alındığını göstermektedir.

 

Tüm öğrencilerin gereksinimlerini karşılama yönünde olumlu bir tavır benimseyen okul ve kolejler, daima en az sorun yaşayan okullar olagelmiştir. Her ne kadar, Down sendromuna sahip genç bir bireye, bireyin kendi limitleri dahilinde eğitim vermek gerekiyor olsa da, diğer öğrencilerde de olduğu gibi, belirli bir öğrenme profili, öğretmenlere, öğrencilerin sahip olduğu bireysel güce odaklanarak, olası zorlukların üstesinden gelmek için bazı stratejiler kullanmasına yardımcı olmaktadır. Genç bir erişkinin güçlükler yaşadığı durumları aşması veya olgun davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak üzere verilecek eğitimlerle, Down sendromuna sahip genç erişkinler anlamlı aktivitelere yönlendirilmekte ve belirli öğrenme profilleri konusunda da bir anlayış sağlanmaktadır. Bu şekilde, tüm ülke çapında, makul düzenlemelere gidilmektedir.

 

Durum Çalışmalarının, okul ve kolejleri , Down sendromuna sahip genç erişkilerin ihtiyaçlarını karşılamasına ve sosyal bakımdan katılımcı olmalarına olanak sağlamasına teşvik edeceğini ummaktayız.

 

DSA, Down sendromuna sahip genç erişkinlerin aldıkları eğitimlerle, yetişkin hayatlarının büyük bir bölümünü sürdürebilecek beceriye sahip bir olmalarını sağlayacak daha iyi ve daha odaklı şartları oluşturmak için yaptığı çalışmalarını sürdürecektir.

 

DURUM ÇALIŞMASI 1 : Jack

DURUM ÇALIŞMASI 2: Tom

DURUM ÇALIŞMASI 3: Chris

DURUM ÇALIŞMASI 4: Morwenna