evde bakım parası

1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan özürlü birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Müdürlüğü başvurmak gerekmektedir.

2. Evde Bakım Parası Nedir?

Özürlü bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında verilen tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde bakım parası özürlü bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

4. Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?

Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, veya varsa  İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

Kurum Bakımı Nedir?

Bakıma muhtaç özürlü bireyin aile yanında bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti verilir. Bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalarİl Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir. Bakıma muhtaç özürlü bireye Aile ve Sosyal Politikalar bakım merkezlerinde ya da özel bakım merkezlerinde hizmet verilmektedir.

EVDE BAKIM PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR.

Evde bakım parası almak için,engellinin  ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilçede ise Sosyal Hizmetler İlçe  Müdürlüğüne baş vurulmalıdır.sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü bulunmuyorsa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerine veya Kaymakamlıklara  müracaat etmelidir.

BAŞ VURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENMEKTEDİR.?

Başvuruda  istenen belgeler:

1-usulüne uygun hazırlanmış sağlık kurulu raporu,

2-vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3-İkametgah belgesi (Engelli ve bakıcısı için)

4-Engelli için 2 adet fotoğraf.

5-SGK’ dan alınacak gelir beyan bilgileri,

6-anne-baba boşanmış ile mahkeme kararı,

7-bakımı yapacak kişinin dilekçesi,

8- Eşler adına ,tapudan alınacak ev ve arsa kayıt bilgileri istenmektedir.

 

EVDE BAKIM PARASININ MİKTARI NE KADARDIR.?

Sosyal hizmetler elamanlarının engellinin evinde yapacakları denetim sonucunda evde bakım parasına hak kazanan engelli bakıcısına bir asgari ücret tutarında maaş ödenmektedir.ancak ,engelli evde değil de  her hangi bir bakım merkezinde bakılması gerekiyorsa bu defa asgari ücretin iki katı tutarında maaş verilir.

EVDE BAKIM PARASI ALANLAR SGK       KAPSAMINDA OLACAKLAR MI?

Engelli ve Yaşlı yakınına baktığı için çalışamayanların sosyal güvenlik kapsamına alınması ve bunların primlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek emeklilik haklarının kazanılabilmesi,için çalışmalar yapılmaktadır.Bu gerçekleştiği takdirde  evde bakım yardımı alan yaklaşık 362 bin kişinin sigorta primleri devlet tarafından yatırılacaktır.

Böylelikle  bu durumda olan kişilerinde emekli olabilmelerinin yolu açılmış olacaktır. Bu tasarının bir an önce kanunlaşmasını ümit ediyor ve bekliyoruz.. halen 1-10-2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Yasanın 28’inci maddesine göre,”Emeklilik-yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan  başka birinin  sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların , bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra  geçen prim ödeme gün sayılarının  dörtte biri , prim ödeme gün sayılarına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.Bu haklardan ,çalışan ve engelli çocuğu olan tüm anneler ile isteğe bağlı prim ödeyenler yararlanmaktadır.