KÜÇÜK ADIMLAR

kucuk adımlar logo face 220x120

 

BAŞVURU İÇİN LÜTFEN FORMU DOLDURUNUZ

KÜÇÜK ADIMLAR AİLE BİLGİ FORMU

 

 

Küçük Adımlar, 0-6 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır. Erken eğitim, özel gereksinimli çocukların tüm potansiyellerine ulaşmaları için eğitimin olabildiğince erken başlamasıdır.

Küçük Adımlar, gelişimsel geriliği olan çocukların anne-babalarına yönelik olarak hazırlanmış olup çocuğun ev ortamında eğitilebilmesi için kolayca uygulanabilir ilkeler sunmaktadır. Bu program anne-babaların çocuklarının en önemli öğretmenleri olduğu görüşünü benimsemek- tedir. Küçük adımlar aynı zamanda öğretmenler,terapistler ve öğrenciler tarafından da kullanılabilir.

Küçük Adımların kullanımı son derece esnektir. Deneyimli öğretmenler için zaman zaman başvurulacak bir kaynak olarak ya da deneyimsiz anne-baba/öğretmenler/öğrenciler için adım adım izlenecek bir rehber olarak kullanılabilinir.

Küçük Adımlar, Avustralya da MACQUAIRE Üniversitesinde geliştirilmiş bir erken eğitim programıdır. MACQUAIRE Üniversitesinde uygulanmakta olan Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklar Programına dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu program, Üniversitenin Down Sendromu Programında hazırlanmış bir program materyalidir.

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, İstanbul Zihin Engellilere Destek Derneği tarafından TÜRKİYE’ ye getirilmiştir.

Ulusal Down Sendromu Derneği bu programı İzmir’de uygulayabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi ile çeşitli görüşmeler yürütmüştür. En son 4 lü görüşme sonrası programın İzmir de ücretsiz olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 9 Eylül Ünv. Yar. Doç. Dr. Alev Girli Koordinatörlüğünde yürütülecek çalışmalara, İBB ve UDSD çeşitli katkılar ile destek verecektir.

Ulusal Down Sendromu Derneği olarak amacımız bu programın diğer üniversiteler ve illere yayılabilmesidir.

9 Eylül Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zihinsel Engellilere Destek Derneği ve Ulusal Down Sendromu Derneği tarafından  hayata geçirilecek proje 2014 başı itibari ile başlayacak. Yapılacak basın toplantısı ve imza töreni sonrası aday aile kayıt formları dağıtılacak ve başvurular alınacaktır.

Bu proje UDSD nin 10 Hayalinden biri idi. Özellikle proje ortaklarına ve bizle olan herkesin seçilmiş insanlar olduğuna inanıyor, emeği ve desteği olan tüm yürekli insanlara şükranlarımızı sunuyoruz.

 

220x120 (1)

KÜÇÜK ADIMLARIN TEMEL İLKELERİ

  1. Bütün çocuklar öğrenebilirler.
  2. Özel gereksinimli öğrencilerinde tüm çocukların öğrendiği ve kullandığı becerileri öğrenmeleri gerekir.
  3. Anne-babalar çocuğunun en iyi öğretmenleridir.
  4. Hayatın ilk yılları öğrenme için çok önemlidir. Eğitim, çocuğun sorunu anlaşılır anlaşılmaz başlamalıdır.
  5. İyi hazırlanmış değerlendirme ve öğretim teknikleri daha etkili öğrenme sağlar.
  6. Her çocuk farklıdır, her aile de farklıdır. Başarılı bir program hem çocuğun hem de aile nin gereksinimini karşılar.

KÜÇÜK ADIMLARIN KAPSAMI

Küçük Adımlar Programı iki ana bölümden oluşmaktadır. 1,2 ve 3’ncü kitaplar MACQUAIRE yaklaşımının temel konularını ve yöntemlerini içermektedir. 4,5,6,7 ve 8’inci kitaplar ise, öğretim programının içeren her biri bir gelişim alanını ele alan 4 kitap ve gelişim becerileri envanterini içeren 8’inci kitaptan oluşmaktadır.

1.KİTAP  : KÜÇÜK ADIMLARA GİRİŞ

MACQUAIRE Programının temellerini ve Küçük Adımları nasıl kullanılacağını anlatmaktadır.

2.KİTAP  : ÇOCUĞUNUZUN PROGRAMI    

Bu kitap, her bir çocuk için uygulanacak programın nasıl hazırlanacağını ve bu programın nasıl uygulanacağını açıklamaktadır. Bu kitapta 6 bölüm yer almaktadır.

BÖLÜM 1 : Çocuğunuzu nasıl değerlendireceğinizi, çocuğunuzun şu anda neler yaptığını ve bir sonraki aşamada neler yapabileceğini nasıl belirleyeceğimizi içermektedir.

BÖLÜM 2 : Çocuğunuz için nasıl amaç saptayacağınızı ve neler öğreteceğinize nasıl karar vereceğinizi içermektedir.

BÖLÜM 3 : Öğretimi nasıl yapacağınızı içermektedir.

BÖLÜM 4 : Çocuğunuzun programında ne zaman ve neden değişiklik yapacağınızı içermek- tedir.

BÖLÜM 5 : Oyunun önemini içermektedir.

BÖLÜM 6 : Davranış sonralarını ve bunlardan nasıl kaçınacağımızı içerir.

3.KİTAP   : İLETİŞİM BECERİLERİ

Başkalarıyla iletişimde bulunma becerisi her çocuk için son derece önemlidir. Bu kitap şu bölümlerden oluşmaktadır.

BÖLÜM 1 : Dil edinimi

BÖLÜM 2 : Sözel konuşma becerisi edinmemiş çocuğun eğitimi.

BÖLÜM 3 : Sözel konuşma becerisi edinmiş çocuğun eğitimi.

4. KİTAP   : BÜYÜK KAS BECERİLERİ

Büyük kas becerileri, vücudun büyük kaslarının kullanımıyla gerçekleşen becerilerdir. Bu beceriler yardımıyla çocuk oturur,emekler,yürür,tırmanır,topu tutar ve bisiklete biner.

5.KİTAP   : KÜÇÜK KAS BECERİLERİ

Ellerin ve gözlerin küçük kaslarını kullanarak gerçekleştirilen becerilerdir. Bu beceriler yardımıyla çocuk çıngırağı tutar,kitap sayfasını çevirir,resim yapar,yap-boz yapar.Ayrıca çocuğun el-göz becerilerini kullanarak problem çözmesi,nesneleri eşlemesi ve sınıflaması ve renk,şekil,büyüklük gibi kavramları öğrenmesi de bu bölüm de ele alınır.

6.KİTAP   : ALICI DİL BECERİLERİ

Alıcı dil becerileri, başkalarının konuşmalarını anlamayı sağlayan becerilerdir.Bu beceriler yardımıyla çocuk başkalarının konuşmalarına dikkatini yöneltir,sözcükleri ve deyimleri tanır,yönergeleri yerine getirir ve hepsinden önemlisi kendisi dil kullanır.

7.KİTAP   : KİŞİSEL VE TOPLUMSAL BECERİLER

Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı ve öz bakımda bağımsızlaşmayı sağlayan becerilerdir. Bu beceriler araasında oyun becerileri,başkalarıyla geçinme becerileri ve yemek yeme,tuvalet,giyinme gibi kişisel beceriler yer alır.

8.KİTAP   : GELİŞİM BECERİLERİ ENVANTERİ

GBE, Küçük Adımların ayrı bölümlerini ve kitaplarını biraraya getirip bütünleştiren öğedir. Çocuğu değerlendirmek için bir dizi kontrol listesi ve amaç saptamak için bir rehber sunar.